• barmnsk

קהילות ארגוניות וקהילות למידה: ג'וינט ישראל


האם קהילות ארגוניות חייבות להיות בדיגיטל כדי להיות רלוונטיות? איך משמרים ומנגישים תכנים בקהילות למידה לאורך זמן?

מהי הבטן הרכה של עולם קהילות הלמידה בעידן הדיגיטלי? מסע הפודקאסטים המנצנץ שלי ממשיך והפעם, הגעתי לפודקאסט החדש של לילך דושניק מג'וינט ישראל כדי לדבר על קהילות ארגוניות וקהילות למידה בעידן הדיגיטלי.

70 views0 comments

©1991 by Bar Umansky